Trung Tâm Du Học HFC
trungtamduhochfc@gmail.com
|
0889965366

List từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành công nghệ thông tin

Nhật Bản 473 Lượt xem

 

Bảng liệt kê những từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ thông tin

 

Dưới đây sẽ là bảng liệt kê những từ vựng tiếng Nhật chuyên ngành Công nghệ thông tin do trung tâm du học HFC tổng hợp lại để các bạn có thể tham khảo thêm cho việc học tập của mình nhé!

 

 

Các bài viết liên quan

Trung Tâm Du Học HFC

Website: https://duhochfc.vn
Email: trungtamduhochfc@gmail.com
Điện thoại: 0889965366
Địa chỉ: 33 Mạc Thái Tổ - Yên Hòa - Cầu Giấy - Hà Nội